Vilkår & betingelser

Wondershare software Co, Ltd. og dets datterselskab Wondershare Software (H.K.) Co, Ltd giver oplysninger og produkter tilgængelige for dig på denne hjemmeside, underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved adgang til dette websted accepterer du disse vilkår og betingelser. Wondershare forbeholder sig ret til at søge alle retsmidler i loven og i egenkapitalen for enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri er reserveret.

Der er iboende farer i brugen af Software kan hentes på internettet, og Wondershare Software formaner herved dig at sørge for, at du helt forstår alle risiciene, før du henter nogen af softwaren (herunder, uden begrænsning, den potentielle infektion af dit system af computervirus og tab af data). Du er eneansvarlig for passende beskyttelse og sikkerhedskopiering af data og udstyr, der anvendes i forbindelse med softwaren.

Billeder: Alle logoer, splash skærme, sidehoveder, billeder og grafik vises på dette websted er servicemærker, varemærker og/eller handel kjole (samlet kaldet "mærker") af Wondershare eller dets tredjepartslicensorer... Undtagen som udtrykkeligt er givet tilladelse heri, ved hjælp af, kopiering, overførsel, visning, ændring eller distribuere nogen mærker i nogen form eller på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wondershare er forbudt og kan krænke copyright, varemærke, privatlivets fred eller andre love i Kina.

Godtgørelse: Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde wondershare, dets associerede selskaber og deres officerer, direktører, agenter og ansatte skadesløse fra og mod alle krav, tab, skader, passiver, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalærer, der opstår fra eller relateret til dit brugerindhold, brug af webstedet, eller overtrædelse af nogen af disse vilkår.

FEEDBACK: Eventuelle kommentarer eller materialer sendt til Wondershare Software, herunder uden begrænsning feedback, som spørgsmål, kommentarer, forslag eller relaterede oplysninger om softwaren, denne hjemmeside eller andre produkter, programmer eller tjenester af Wondershare Software ("tilbagemelding"), anses for at være ikke-fortrolige. Wondershare software er ikke forpligtet af nogen art med hensyn til sådanne Feedback og skal være fri til at reproducere, brug, videregive, udstille, display, omdanne, skabe afledte værker og distribuere Feedback til andre uden begrænsning og skal frit kunne bruge alle ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådanne Feedback til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til at udvikle , fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådanne Feedback.

REPRODUKTIONER: Enhver autoriseret gengivelser af nogen af oplysningerne heri skal indeholde meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre proprietære legender af Wondershare Software, på enhver kopi af de materialer, du har foretaget. Licens til Software og brug af denne hjemmeside er underlagt lovgivningen i Kina og lovene i dit land.

COPYRIGHT: Copyright på denne hjemmeside (herunder uden begrænsning, tekst, grafik, logoer, lyde og software) er ejet og licenseret af Wondershare Software Co, Ltd Alle materialerne på dette site kan er beskyttet af kinesiske og internationale copyright lov og ikke være kopieres, gengivet, distribueres, overføres, vises, offentliggjort tilpasset eller behandles med i nogen form eller på nogen måde eller i nogen medier uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wondershare Software Co, Ltd Du kan ikke ændre eller fjerne nogen copyright eller anden notits fra kopier af indholdet.

Varemærke: Wondershare er et varemærke af Wondershare Software Co, Ltd og beskyttet retligt ved lov. Det kan kun anvendes med forudgående skriftlig tilladelse fra Wondershare Software Co, Ltd i enkelte konkrete tilfælde. Brug af Wondershare varemærke til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wondershare vil udgøre krænkelse af varemærker og illoyal konkurrence på grund af overtrædelse af loven.

For spørgsmål, Angiv venligst vores Customer Service Center for at få hjælp. Tak.

Top