Slutbrugerlicensaftale

Dette er en juridisk aftale mellem dig, slutbrugeren, og Wondershare Software Co, Ltd. og dets datterselskab Wondershare Software (H.K.) Co, Ltd, udvikleren af programmet ("Wondershare"), udvikleren af programmet ("Wondershare"), vedrørende din brug af Wondershare produkterne ("softwaren"). Installerer softwaren, accepterer du at være bundet af vilkårene i denne aftale.

1. TILDELING AF LICENS
Wondershare tildeler herved du (en person) genkaldelig, personlig, ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at installere og aktivere softwaren på to adskilte computere udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug, medmindre du har købt en kommerciel licens fra Wondershare. Deling af denne Software med andre personer, eller tillade andre personer at se indholdet af denne Software, er i strid med denne licens. Du kan ikke gøre softwaren tilgængelig på et netværk eller på nogen måde give softwaren til flere brugere, medmindre du først har købt mindst en multi-bruger licens fra Wondershare.

2. COPYRIGHT
Softwaren er ejet af Wondershare og beskyttet af ophavsretsloven og internationale traktater om ophavsret. Du kan ikke fjerne eller skjule nogen navnebeskyttelse, etiketter eller mærker fra softwaren.

3. RESTRIKTIONER PÅ BRUGEN
Du kan ikke, og du kan ikke tillade andre at (a) foretage reverse engineering, dekompilere, afkode, dekryptere, demontere eller på nogen måde aflede kildekode fra softwaren; (b) ændre, distribuere eller oprette afledte værker af softwaren; (c) kopi (bortset fra en back-up kopi), distribuere, fremvise offentligt, overføre, sælge, leje, lease eller anden måde udnytte softwaren.

4. DÆKKE CD.
Reproduktion og distribution af Wondershare Software (evaluering afskrift) i forskellige dække cd'er udgivet af tilhørende magasiner er tilladt. Men en kopi af bladet med CD er forpligtet til at blive sendt til Wondershare Software.

5. SIGT
Denne licens er effektiv indtil opsiges. Du kan opsige det til enhver tid ved at ødelægge Software, alle kopier deraf. Denne licens ophører også, hvis du undlader at overholde de sigt eller betingelse for denne aftale. Efter opsigelsen accepterer du at ødelægge Software, alle kopier deraf.

6. INGEN ANDRE GARANTIER.
WONDERSHARE SOFTWARE GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREN ER FEJLFRI. WONDERSHARE SOFTWARE FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWARE, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅ HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI MÅ VARE, ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER ELLER FRASKRIVELSER IKKE GÆLDER MULIGVIS FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

7. VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED.
I tilfælde af invaliditet af enhver bestemmelse i denne licens, er parterne enige om, at sådanne invaliditet ikke berører gyldigheden af de resterende dele af denne licens.

8. INTET ANSVAR FOR FØLGESKADER.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆFTER WONDERSHARE SOFTWARE ELLER DETS LEVERANDØRER FOR DIG FOR NOGEN FØLGESKADER, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER INDIREKTE SKADER AF NOGEN ART SOM FØLGE AF LEVERING, YDEEVNE ELLER BRUG AF SOFTWAREN, SELVOM WONDERSHARE SOFTWARE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I INGEN BEGIVENHED VIL WONDERSHARE SOFTWARE ANSVAR FOR ETHVERT KRAV, ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSRET ELLER NOGEN ANDEN TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, OVERSTIGE LICENS GEBYR BETALER DU, HVIS NOGEN.

ANERKENDELSE VED AT INSTALLERE SOFTWAREN, ACCEPTERER DU AT DU HAR LÆST OG FORSTÅR I FORGRUNDEN GÅ OG AT DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DENS VILKÅR OG BETINGELSER. DU ACCEPTERER OGSÅ, AT DENNE AFTALE ER SÆTNINGEN KOMPLET OG EKSKLUSIVE AFTALE MELLEM PARTERNE OG ERSTATTER ALLE FORESLÅEDE ELLER FORUDGÅENDE AFTALER, MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, OG ENHVER ANDEN KOMMUNIKATION MELLEM PARTERNE VEDRØRENDE LICENSEN BESKREVET HERI.

Top